Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3

Autor: Administrator serwisu

09/04/2019

Nazwa zadania: wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn.: „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)”.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Załącznik 

RODO