Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę parku gier przy Szkole Podstawowej nr 4

Autor: Administrator serwisu

09/04/2019

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na budowę parku gier przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku  zlokalizowanego w północnej stronie łącznika pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną oraz pasem zieleni za salą gimnastyczną w ramach zadania budżetowego pn.: „Park gier przy SP 4”.

 

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Załącznik 

RODO