Wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

24/02/2017 14.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2017 r. o godz. 14.00Posiedzenie rozpocznie się w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Wizyta w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Śródborowie
  3. Zakończenie obrad.