Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

24/08/2017 14:45

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 roku o godz. 14:45. Spotkanie rozpocznie się w Biurze Rady Miasta w bud. C, w sali 5a.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego:

a)  wyjazd do Gimnazjum nr 4  - godz. 15:00 – zapoznanie się z wnioskami Dyrektora szkoły dotyczącymi remontu dachu i budowy placu zabaw;

b)  wyjazd do Gimnazjum nr 1 – godz. 16:00.

3. Sprawy różne wolne, wnioski.

4. Zakończenie obrad.