Wybrane organizacje do realizacji zadań

Autor: NGO

02/06/2016

z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, turystyki, ratownictwa medycznego, wypoczynku dzieci i młodzieży

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ikona strzałka Organizacja i przeprowadzenie koncertów muzyki klasycznej

Kwota dotacji na zadanie: 60 000,00 zł
Ilość złożonych ofert: 2
 

1. Nazwa oferenta: Fundacja Promocji Kultury OtwArte z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 60 000,00

2. Nazwa oferenta: Fundacja Camerata Vistula z siedzibą w Nieporęcie

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: ---------

Kwota przyznanej dotacji: 0,00
 

ikona strzałka Przeprowadzenie konkursu fotograficznego z okazji jubileuszu miasta 

Kwota dotacji na zadanie: 5 000,00 zł
Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00
 

ikona strzałka Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

Kwota dotacji na zadanie: 6 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 6 000,00
 

ikona strzałka Organizacja wystaw i spotkań artystycznych oraz przeprowadzenie plenerów plastycznych

Kwota dotacji na zadanie: 15 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 0

Kwota przyznanej dotacji: 0,00
 

Upowszechnianie kultury fizycznej

ikona strzałka Organizacja biegu pn. „Bieg 100-lecia Otwocka”

Kwota dotacji na zadanie: 35 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Apollo” z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 35 000,00
 

ikona strzałka Organizacja i przeprowadzenie „11 Integracyjnego Biegu Ulicznego”

Kwota dotacji na zadanie: 5 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Apollo” z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 5 000,00
 

ikona strzałka Promowanie sportowego trybu życia, prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wrotkarstwa/rolkarstwa dla dzieci i młodzieży

Kwota dotacji na zadanie: 6 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: UKS WILKI Otwock z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 6 000,00
 

Upowszechniania turystyki

ikona strzałka Organizacja rajdów turystycznych upamiętniających wydarzenia związane z historią Otwocka 

Kwota dotacji na zadanie: 10 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00
 

Ratownictwo medyczne

ikona strzałka Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego 

Kwota dotacji na zadanie: 10 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 1

1. Nazwa oferenta: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 10 000,00
 

Wypoczynek dzieci i młodzieży

ikona strzałka Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Otwocka w okresie wakacji w 2016 roku w formie wyjazdowej

Kwota dotacji na zadanie: 99 000,00 zł

Ilość złożonych ofert: 7

1. Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 18.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 2 000,00

2. Nazwa oferenta: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 46 000,00

3. Nazwa oferenta: Klub Sportowy VULCAN z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 26.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 4 000,00

4. Nazwa oferenta: UKS WILKI Otwock

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 5 500,00

5. Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko-Katolicka Zesłania Ducha Świętego w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 7 000,00

6. Nazwa oferenta: Otwocki Klub Sportowy START z siedzibą w Otwocku

Data złożenia oferty: 27.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 11 000,00

7. Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Otwocki Oddział Powiatowy

Data złożenia oferty: 26.04.2016 r.

Ocena oferty dokonana przez komisję kokursową: pozytywna

Kwota przyznanej dotacji: 5 550,00