Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

14/06/2019

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Otwockim, zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zarządzone zostały na dzień 28 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat wyborów zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.mir.pl/

 

Spis członków Mazowieckiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 138 w Otwocku zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka bud. C pok. 4 (Wydział Ochrony Środowiska) od dnia 17 czerwca 2019 r.

  Ogłoszenie Mazowieckiej Izby Rolniczej