Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka

 Na tereniu Otwocka powstaje 8 km ścieżek rowerowych łączących miasto z sąsiednimi gminami. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w parnerstwie z pięcioma  gminami to 40 281 35,60 PLN. Na terenie Wiazowny, Karczewa, Józefowa, Sulejówka, Halinowa i Otwocka powstanie ok. 48 km ścieżek rowerowych  i ciągów pieszo - rowerowych. Otwock otrzyma na realizacje tej inwerstycji ponad 5 mln PLN refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.