Wybierz patrona ronda u zbiegu ulic Andriollego i Pułaskiego

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

21/11/2017

Mieszkańcy Otwocka w poniższej ankiecie mają możliwość uczestniczenia w wyborze patrona wybudowanego w tym roku ronda u zbiegu ulic Andriollego i Pułaskiego. 

Klikając na link ANKIETA użytkownik odpowiada na następujące pytanie: 

Jakie imię powinno nosić rondo u zbiegu ulic Andriollego i Pułaskiego w Otwocku? 

ODPOWIEDZI: 

Majora Bronisława Marchlewicza 

Polskiego Państwa Podziemnego 

Ankieta aktywna będzie od 21 listopada do 5 grudnia br.

 

Informacje o proponowanych patronach: 

BRONISŁAW MARCHLEWICZ był od 1937 r. kierownikiem komisariatu policji w Otwocku. Wcześniej brał udział w I wojnie światowej i w wojnie polsko-sowieckiej. Podczas II wojny, służąc w policji państwowej, był jednocześnie uczestnikiem antyhitlerowskiego ruchu oporu – m.in. jako oficer Armii Krajowej, ps. „Śmiały”. Z narażeniem życia własnego i bliskich wielokrotnie występował w obronie zniewolonej ludności Otwocka – zarówno Polaków, jak i Żydów. Uratował wiele osób przed aresztowaniem, wywiezieniem do obozów koncentracyjnych i innymi prześladowaniami. Ochraniał tajne nauczanie w Otwocku, ostrzegał znajomych i nieznajomych o mogących im grozić niebezpieczeństwach.

Źródło:

Więcej w poniższym linku do wydania specjalnego „Gazety Otwockiej” autorstwa Zbigniewa Nosowskiego

LINK DO GAZETY OTWOCKIEJ

 

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE nie miało odpowiednika w innych krajach okupowanej Europy, gdzie w opór przeciw III Rzeszy zaangażowany był nieporównanie mniejszy odsetek obywateli. Nigdzie też, poza Jugosławią, nie powstały tak liczne jak na ziemiach polskich konspiracyjne siły zbrojne. Państwo Podziemne w okupowanej Polsce podlegało władzom Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Armia Krajowa odpowiadała w nim siłom zbrojnym, w warunkach wojny spełniała również część funkcji sądowniczych (podlegały jej tworzone od 1942 r. Wojskowe Sądy Specjalne). Rozbudowany aparat Delegatury Rządu RP na Kraj pełnił funkcję tajnej władzy administracyjnej, podporządkowano jej również Cywilne Sądy Specjalne. Liczne ugrupowania tworzyły podziemną scenę polityczną. W 1943 r. stronnictwa koalicji rządowej – Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowe oraz Stronnictwo Pracy powołały swoje przedstawicielstwo – Krajową Reprezentację Polityczną.

Największym przedsięwzięciem politycznym i wojskowym Polskiego Państwa Podziemnego była rozpoczęta w marcu 1944 r. na Wołyniu akcja „Burza”, która następnie objęła większość okupowanych przez Niemców ziem polskich; największą zaś bitwą Państwa Podziemnego stoczoną z Niemcami – Powstanie Warszawskie.

Źródło:

Więcej w poniższym linku na portalu informacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej:

http://ppp.ipn.gov.pl/

PRZEJDŹ DO ANKIETY