Współpraca z Miastem Partnerskim Lennestadt kwitnie!

Autor: Wydział Kultury i Promocji

13/06/2018

W dniach 7-10 czerwca, w ramach realizacji programu współpracy miast partnerskich prowadzonej w urzędzie miasta przez wydział kultury i promocji, nasze miasto odwiedzili przedstawiciele Straży Pożarnej z Lennenstadt w Niemczech. Opiekę nad gośćmi sprawował pan Włodzimierz Gańko -  Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP RP oraz pracownicy wydziału.

W programie wizyty znalazły się spotkania z wiceprezydentem Miasta Otwocka Piotrem Stefańskim, przedstawicielami zarządu OSP, OSP Jabłonna, OSP Wólka Mlądzka oraz strażakami zawodowymi z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Otwocku. Spotkania, również w siedzibach straży, służyły wymianie doświadczeń związanych z codzienną pracą na rzecz ochrony lokalnej ludności. Rozmawiano o szczegółowych rozwiązaniach systemowych stosowanych w poszczególnych krajach, powiatach i gminach, wykorzystywanym sprzęcie, szkoleniu młodzieży czy też sposobach finansowania działalności ochotniczych straży pożarnych.

Podczas wizyty goście poznali nasze miasto wraz z jego historią. Na wycieczkę zostali zabrani przez Marcina Michalczyka, lidera zespołu Świdermajer Orkiestra, którego dodatkowo, mieli okazję podziwiać podczas koncertu zespołu na  festiwalu „Mambrana”, odbywającym się na Otwockiej Plaży Miejskiej.

Bogatą w spotkania i atrakcje wizytę dopełniły uczestnictwo gości w spływie kajakowym naszą piękną rzeką Świder oraz wycieczka do Warszawy połączona ze zwiedzaniem Starego Miasta.

Podczas oficjalnych spotkań zadeklarowano oraz wstępnie omówiono plany dotyczące rewizyty naszych Strażaków w Niemczech i uczestnictwo w obchodach jubileuszu Straży Pożarnej z Lennestadt, co niewątpliwie ogromnie cieszy.

Realizacja programu wizyt partnerskich w roku 2018 trwa. W przyszłym tygodniu Otwock odwiedzą młodzi piłkarze, którzy wystąpią m.in. w turnieju organizowanym w dniu 23 czerwca. Do Lennestadt wyjeżdżają z kolei nasi Harcerze. O efektach kolejnych wizyt będziemy na bieżąco informowali.

Galeria