Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

23/01/2018 17.00

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka oraz Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie odbędzie się w piątek 26 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Omówienie pisma ZTM w sprawie zasad funkcjonowania linii autobusowej „L” na trasie Otwock PKP – Karczew.
  3. Zapytania, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Na posiedzenie zostali zaproszeni również Burmistrz Karczewa Dariusz Łokietek oraz Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak.