Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

28/09/2017 17.30

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 2 października 2017 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 06.09.2017 r. w związku z realizacją zadania budżetowego „projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej -etap I”.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 07.09.2017 r. w sprawie budowy i przebudowy chodników w ulicy Okrzei.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 11.09.2017 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budżetowego „Projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem”.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 13.09.2017 r. w odnośnie zmiany zapisów w uchwale budżetowej na rok 2017 r. w sprawie rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku.
  6. Rozpatrzenie skargi  p. A. K. w sprawie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.