Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Mieszkaniowej

Autor: Biuro Rady Miasta

11/05/2018 14.30

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w środę 16 maja 2018 roku o godz. 14:30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie koncepcji projektu i budowy budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.