Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Mieszkaniowej

Autor: Administrator serwisu

09/02/2018 15.00

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 13 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przedstawienie koncepcji oraz zapoznanie się ze stanem realizacji zadania: „projekt i budowa budynków w ramach Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021”.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.