Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

21/08/2017 18.30

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 23 sierpnia 2017 r. o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 16.08.2017 r. Przedstawiciela Załogi Urzędu Miasta Otwocka.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 02.08.2017 r. dotyczące wprowadzenia na terenie gminy Otwock zmiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w związku z realizacją drogi ekspresowej S17;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.