Wsparcie terapeutyczne uczniów

Wsparcie terapeutyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Otwock

Wartość projektu: 4 330 430.00 zł
Dofinansowanie: 3 680 870.00 zł

Cel projektu:

Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczęszczają do otwockich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przewidywane efekty: Podniesienie jakości pracy szkoły gdyż uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających ważne kompetencje kluczowe: poprawną komunikację interpersonalną, szerokie kompetencje społeczne oraz umiejętności efektywnego uczenia się.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, m.in:
  • terapia pedagogiczna
  • socjoterapia
  • trening zastępowania agresji
  • trening psychologiczny
  • socjoterapia