Wręczenie nagród dla pracowników otwockich placówek oświatowych

Autor: Administrator serwisu

18/10/2019

DSC_0184.jpg

W dniu 15 października 2019 r. Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski spotkał się nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi, pracującymi w otwockich placówkach oświatowych. Prezydent Miasta złożył nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękował również za ich zaangażowanie oraz trud wkładany w pracę dydaktyczną i wychowawczą. W swoim przemówieniu Prezydent podkreślał zaangażowanie otwockich nauczycieli i przedstawiał dalsze plany związane z rozwojem miejskiej oświaty. Głos zabierali również Wiceprezydent Sławomir Sierański, Dyrektor Miejskiej Oświaty w Otwocku Edyta Rosłaniec, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Andrzej Sałaga oraz Członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku Wiesława Tomaszewska.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Otwocka NR LXVIII/530/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Prezydent Miasta przyznał pracownikom oświaty nagrody. Za wzorowe wypełnianie obowiązków nagrodzeni zostali:

 

dyrektorzy:

Jolanta Polańska                                            - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3

Adrianna Budzynowska                                - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4

Ewa Kucharska                                             - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6

Ewelina Pszczółkowska                                - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10

Justyna Kozłowska                                        - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 12

Barbara Gniadek                                           - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16

Dominika Kudlicka                                        - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16

Violetta Woźniak                                           - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17

Hanna Gołębiowska                                       - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 18

Dorota Rejek                                                  - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

Jolanta Smuniewska                                       - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

Izabela Stefanowska                                       - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

Monika Sławińska                                          - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

Anna Wasążnik                                              - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5

Agnieszka Korniluk                                        - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

Agnieszka Deresińska – Oleszczuk                - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7

Justyna Ochocka - Stępień                             - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8

Dorota Dworak                                               - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

Beata Szydłowska                                          - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12

 

oraz nauczyciele:

 

Agnieszka Stułka                                            - z Przedszkola Miejskiego Nr 3

Katarzyna Nykiel                                           - z Przedszkola Miejskiego Nr 4

Anna Salamończyk                                        - z Przedszkola Miejskiego Nr 10

Jolanta Fijałkowska                                        - z Przedszkola Miejskiego Nr 12

Agnieszka Piekut                                            - z Przedszkola Miejskiego Nr 15

Małgorzata Gawryluk                                    - z Przedszkola Miejskiego Nr 16

Jolanta Jóźwicka                                            - z Przedszkola Miejskiego Nr 17

Anna Paszkiewicz                                          - z Przedszkola Miejskiego Nr 18

Elżbieta Żuraw                                                - z Przedszkola Miejskiego Nr 20

Grzegorz Szarek                                             - ze Szkoły Podstawowej Nr 1

Inga Santorek                                                 - ze Szkoły Podstawowej Nr 1

Paweł Łyżwa                                                  - ze Szkoły Podstawowej Nr 2

Edyta Paśnik                                                   - ze Szkoły Podstawowej Nr 3

Aleksandra Szeszko                                       - ze Szkoły Podstawowej Nr 3

Ewelina Elżbieta Szarek                                 - ze Szkoły Podstawowej Nr 4

Adrian Karol Krogul                                       - ze Szkoły Podstawowej Nr 4

Gabriela Melnik                                              - ze Szkoły Podstawowej Nr 5

Renata Napieralska                                         - ze Szkoły Podstawowej Nr 6           

Monika Trela                                                  - ze Szkoły Podstawowej Nr 6           

Iwona Leszczyńska                                        - ze Szkoły Podstawowej Nr 7

Elżbieta Dziewulska                                       - ze Szkoły Podstawowej Nr 8

Marzena Sprzęczka                                        - ze Szkoły Podstawowej Nr 9

Renata Balcerzak                                            - ze Szkoły Podstawowej Nr 12         

Katarzyna Zygmunt                                        - ze Szkoły Podstawowej Nr 12

Beata Bany                                                     - ze Szkoły Podstawowej Nr 12

 

 

 

Nagrody otrzymali również pracownicy administracji i obsługi:

 

Agnieszka Książek                                         - z Przedszkola Miejskiego Nr 6

Joanna Hibner                                                - z Przedszkola Miejskiego Nr 10

Mariusz Kalinowski                                        - ze Szkoły Podstawowej Nr 2

Katarzyna Surmaczyńska                             - ze Szkoły Podstawowej Nr 7

Jacek Łysik                                                       - ze Szkoły Podstawowej Nr 8

Galeria