Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

Autor: sda

27/12/2015

Kosz na śmieci

Informacja w sprawie projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

W związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30.11.2015r. Prezydent Miasta Otwocka zawiadamia, że prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego dokumentu dostępne są m.in. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Termin składania uwag i wniosków do projektu WPGO w ramach konsultacji społecznych zgodnie z informacją zawartą na w/w stronie internetowej upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.