Woda w Świdrze jest czysta!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

04/07/2016

Rzeka Świder

Informujemy, że na zlecenie Prezydenta Miasta Otwocka Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie dokonało analizy wody w Świdrze.

Badania próbek pobranych w okolicach Otwockiej Plaży Miejskiej potwierdziły, że woda jest czysta!

ikona strzałka Sprawozdanie z badań.

W sprawozdaniu nie zawarto informacji o najwyższej dopuszczalnej zawartości bakterii, ponieważ normy te są określone dla wody w wyznaczonych kąpieliskach oraz miejscach przeznaczonych do kąpieli, natomiast w przypadku rzeki Świder takie miejsca nie zostały wyznaczone. Z dodatkowego wyjaśnienia uzyskanego od PSSE w Otwocku wynika, że dla enterokoków  wartość dopuszczalna wynosi: ≤ 400 (w badanej próbce: 32) natomiast dla Escherichia coli ≤ 1000 (w badanej próbce: 488). Oznacza to, że woda pobrana z rzeki Świder w dniu 21 czerwca spełnia normy, jakie zostały określone dla wód w kąpieliskach.