Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny WOF)

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

 

Miasto Otwock, partner Miasta Stołecznego Warszawy, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”

Celem projektu jest poniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy użyciu technologii mobilnych.

Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie 26 gmin. Dzięki realizacji projektu upowszechnione zostaną nowoczesne technologie informacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku. Jego realizacja ma ułatwić mieszkańcom oraz turystom poruszanie się po metropolii warszawskiej.

 

Całkowita wartość projektu: 70 592 601,31 zł, w tym udział Miasta Otwocka: 950 040,00 zł

Dofinansowanie  z UE :56 474 081,05 zł, w tym dla Miasta Otwocka: 760 032,00 zł

Udział własny Miasta Otwocka: 190 008,00 zł