WIOŚ rozpoczął pomiary hałasu w Otwocku

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/06/2016

W dniu 16 czerwca 2016r. na terenie Urzędu Miasta Otwocka stanął ambulans Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, zaopatrzony w aparaturę służącą do pomiarów hałasu.

Przez okres jednej doby urządzenia zainstalowane w pojeździe dokonywały pomiarów hałasu pochodzącego z ruchu kolejowego. Pomiary na terenie Urzędu oraz w innych lokalizacjach na obszarze Otwocka, wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dotyczą hałasu komunikacyjnego i kolejowego. Ich wyniki posłużą m.in. do sporządzenia map akustycznych.