"Wielka Dziura" w połowie rozebrana!

Autor: Administrator serwisu

08/11/2021

Stało się! W sobotą, 6 listopada br. byliśmy świadkami demontażu ogrodzenia wokół kilkunastoletnich naniesień budowlanych w centrum Otwocka, potocznie nazywanych przez mieszkańców "wielką dziurą".

Po kilkunastu latach część przestrzeni w centrum miasta została udostępniona mieszkańcom. I etap rozbiórki niedokończonej galerii był kolejnym krokiem w strategii, którą prezydent Otwocka Jarosław Margielski wraz z radnymi poprzedniej i obecnej kadencji, cały czas sukcesywnie realizuje. Podczas sobotniego wydarzenia firma dokonująca rozbiórki udostępniła dla dzieci koparki, które okazały się dla nich prawdziwą frajdą.

- Dzisiaj cieszymy się z dość specyficznej rzeczy, to znaczy powrotu do normalności. Jest to pamiętna dla naszego miasta chwila, bo odsłaniamy połowę terenu niedokończonej galerii, który był obrazem niemocy, beznadziei, braku skuteczności, braku pomysłu władz na rozwiązanie tego problemu - komentował wydarzenie prezydent Otwocka.

Część "wielkiej dziury" jest już zrewitalizowana

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu Plac Niepodległości, dziś w pełni zrewitalizowany, był również integralną częścią "wielkiej dziury". Wokół niego również znajdowało się szare rozpadające się ogrodzenie, a perspektywa rozwiązania tego problemu wydawała się bardzo odległa.

- W 2016 r. jeszcze za poprzedniej kadencji rady miasta, teren "wielkiej dziury" obejmował również obecnie zrewitalizowany Plac Niepodległości, który był ogrodzony szarym rozpadającym się blaszanym płotem. Przekonywano nas, że nie można go odgrodzić, że to wpłynie negatywnie na rozwiązanie tej sprawy, ale oczywiście okazało się to nieprawdą. Udało się to rozwiązać dzięki pomocy Pani Poseł Anity Czerwińskiej, która razem z ówczesnym wojewodą Zdzisławem Sipierą pomogła pozyskać środki na wykonanie prac zabezpieczających i zakup nowego, zielonego ogrodzenia. Dzięki temu mogliśmy zagospodarować plac i to miejsce zyskało dziś zupełnie inny wygląd. Mieszkańcy mogą tu spędzać wolny czas i odpoczywać. To był pierwszy krok długiej drogi, którą wtedy rozpoczęliśmy - relacjonował prezydent Margielski.

I etap odsłonięcia "wielkiej dziury"

Odgrodzony teren, wokół którego zostało w sobotę zdemontowane ogrodzenie, to pierwszy etap w dalszych działaniach zmierzających do całkowitego zagospodarowania tego miejsca.

- Rozebrane naniesienia były własnością inwestora. Wbrew nielicznym i oderwanym od rzeczywistości opiniom, nie mogliśmy ich wykorzystać, bo przede wszystkim była to samowola budowlana. To, że przez kilkanaście lat w centrum miasta stał obiekt, który o kilkanaście metrów przekraczał nieprzekraczalne linie zabudowy i nie zwróciło to uwagi żadnego z urzędników, nikogo z organów i władz miasta - niech każdy sam dopowie sobie do tego odpowiedni komentarz. Dzięki temu, że razem z częścią radnych poprzedniej kadencji złożyliśmy zawiadomienie do PINB i wojewody mazowieckiego, że jest to samowola budowlana, udało się doprowadzić do rozbiórki „wielkiej dziury” w ramach nakazu PINB i uchronić miasto przed kilkunastomilionowym odszkodowaniem na rzecz inwestora. Gdyby nie ta decyzja nadzoru budowlanego stwierdzająca, że wystające druty są samowolą budowlaną, to wyrok sądu z 2018 r., (na mocy którego odsłonięta w sobotę działka wracała do miasta) były obarczony ryzykiem wypłaty wspomnianego odszkodowania liczonego w milionach złotych. To zablokowałoby rozwój inwestycyjny miasta na kolejne lata! - wyjaśniał prezydent.

Co dalej?

Prezydent Jarosław Margielski zaznaczył, że realizowana strategia przyniosła wymierny skutek i dalsza jej realizacja pozwoli na rozbiórkę i odsłonięcie pozostałej części "wielkiej dziury". - Dziś odgradzamy połowę "wielkiej dziury". Pozostała część jest własnością Banku Spółdzielczego w Warszawie i również podlega decyzji o rozbiórce, która orzeczeniem sądu jest wydana w sposób prawidłowy i obliguje Bank do jej wykonania. Bank nie ma innego wyjścia, jak wykonać rozebranie samowoli na swojej części. Ogłosił już przetarg na rozbiórkę swojej części, więc lada moment i tam również rozpoczną się prace rozbiórkowe. Przed nami rozmowy na temat przejęcia terenu od Banku i mamy tutaj dwie możliwości: albo dojdziemy z Bankiem dobrowolnie do porozumienia, a to nam otworzy szeroki wachlarz zagospodarowania w całości tego terenu, albo wywłaszczymy ten teren przymusowo - skwitował prezydent.

Współpraca ponad podziałami

Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka Monika Kwiek podkreślała skuteczność obranej drogi rozwiązania tego wieloletniego problemu Otwocka, a także współpracy i determinacji w działaniu, która zawiązała się jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miasta Otwocka. - Jak widzą Państwo nie ustajemy w biegu zmian, idziemy do przodu i stopniowo realizujemy cel, który postawiliśmy przed sobą ponad 3 lata temu. Pokornie przyjmujemy wszelkie trudności, które pojawiają się na drodze do jego realizacji, takie jak wydłużony czas oczekiwania na decyzje, czy pozwolenia i mimo to idziemy do przodu. Widać to nie tylko w centrum Otwocka, ale też w innych częściach naszego miasta, które mogą Państwo na bieżąco obserwować jak zmieniają się na lepsze. Z tego miejsca bardzo dziękuję za współpracę prezydentowi oraz radnym poprzedniej kadencji, ponieważ działania te rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji, a także obecnym radnym, którzy wspierają nas w realizacji tego celu - podkreślała przewodnicząca.

Obecna na sobotnim wydarzeniu Poseł na Sejm RP Anita Czerwińska zapewniła o swoim wsparciu. - Cieszę się waszą radością, że jesteśmy w kolejnym etapie do usunięcia tej szpecącej centrum Otwocka przeszkody. Deklaruję, że zawsze będę wspierać te działania - podkreśliła Pani Poseł.

Póki co - lodowisko

Połowa terenu dziury jest odsłonięta i już niedługo rozpocznie się jego zagospodarowywanie. U progu sezonu zimowego prezydent Otwocka zapowiedział montaż w tym miejscu miejskiego lodowiska, które poprzednim razem było usytuowane na terenie Skweru 7. Pułku Ułanów, czyli tzw. "małpiego gaju". Zlokalizowanie lodowiska w tym miejscu bardzo ożywiło centrum naszego miasta, co w połączeniu ze zrewitalizowaną ulicą Powstańców Warszawy i iluminacjami świetlnymi, dało niesamowity efekt. Dlatego też w nadchodzącym sezonie zimowym lodowisko pozostanie w centrum Otwocka.

 

Galeria