Ważna informacja dla mieszkańców Otwocka

Autor:

18/08/2022

Mieszkańcy Otwocka wnioski o wypłatę dodatku węglowego składają w Ośrodku Pomocy Społecznej. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł.  Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Prawo do świadczenia przysługuje bez względu na dochód. Dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel (z wyjątkiem gospodarstw domowych, które skorzystały z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można pobrać w OPS-ie lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy . Po wypełnieniu wniosku należy złożyć go osobiście w siedzibie OPS w Otwocku (na parterze budynku są udostępnione urny i stanowiska), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przy użyciu profilu zaufanego ePuap.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski były wypełnione czytelnie, zawierały wszystkie dane oraz zostały opatrzone podpisem. Usprawni to proces ich rozpatrywania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku - godziny pracy: pon. 9.00 - 17.00, wt. - pt. 8.00. -16.00.

ul. Sosnowa 4

tel.: (22) 779 36 32