Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

01/08/2017 14.00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w środę 02 sierpnia 2017 roku o godz. 14:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wyjazd do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły p. Doroty Rejek z dnia 11/07/2017.
  3. Powrót do Urzędu Miasta Otwocka – kontynuacja posiedzenia w bud. C pok. 5A – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.