Użytki ekologiczne

Wykaz użytków ekologicznych na terenie Miasta Otwocka

1. Użytek ekologiczny „Struga Pogorzelska”
- utworzony przez Wojewodę Mazowieckiego w 2005r. Powierzchnia całkowita ok.1,1ha. Celem utworzenia użytku ekologicznego było zachowanie naturalnego fragmentu łęgu z dużym udziałem wiązu szypułkowego.