UWAGA - wścieklizna w Otwocku

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

10/07/2019

Uwaga!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku wydał rozporządzenie nr 1/2019 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. Obszar zagrożony obejmuje Gminę Otwock, Gminę miejską Karczew i część Gminy Józefów.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się przede wszystkim organizowania wszelkiego rodzaju imprez z udziałem zwierząt wrażliwych na wściekliznę (głównie psów i kotów), a także przemieszczania takich zwierząt z obszaru zagrożonego oraz na ten obszar. 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu, a także przetrzymywania zwierząt gospodarskich w okólnikach lub na zamkniętych wybiegach.

Prosimy Mieszkańców Otwocka o czujność i uwagę oraz stosowanie się do zapisów rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku. 

  Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku nr 1/2019