Utrudnienia w ruchu drogowym

Autor: Administrator serwisu

05/03/2020

cover.png

 I N F O R M A C J A

Zakres prac do wykonania na ul. Kmicica (remont chodnika i zjazdów oraz wykonanie pobocza utwardzonego)

Załącznik - Kmicica 4a

Załącznik - Kmicica 4b