Urząd Miasta

Urząd Miasta

Prezydent Miasta Jarosław Tomasz MARGIELSKI

tel. 22 779-27-92
e-mail: prezydent@otwock.pl
Prezydent Miasta Otwocka przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie.

Sekretariat Prezydenta 

22 779-27-92, Centrala: 22 779-20-01, wew. 302, 127, 
e-mail: sekretariat@otwock.pl

 

Wiceprezydent Miasta Paweł WALO

tel. 22 779-38-49
e-mail: pwalo@otwock.pl

Sekretariat Wiceprezydenta 

tel. 22 779-38-49, wew. 309
e-mail: sekretariat2@otwock.pl

 

Skarbnik Miasta Alicja MATUSZEWSKA

tel. 22 788-09-99
e-mail: amatuszewska@otwock.pl

budynek "B", I piętro

 

Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałek: 8.00 - 18.00, Kasa: 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00, Kasa: 8.00 - 16.00

 

Urząd Stanu Cywilnego:

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 111, 136, 137,   lub 22  779-46-84
e-mail: usc@otwock.pl
budynek "C", parter

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00

 

Wydział Inwestycji

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 100, 239, 156
e-mail: inwestycje@otwock.pl

budynek "B", II piętro

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 197

e-mail:

budynek "B", II piętro

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 169
e-mail: kadry@otwock.pl

05-400 Otwock, ul. Krucza 5 

budynek "B", parter tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 212, 116, 301, 146, 168, 160, 307

 

Biuro Rady Miasta

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 305  lub 22 779 28 02
e-mail: radamiasta@otwock.pl
budynek "A", parter

 

Wydział Budżetu

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 161, 187, 165, 167, 182
e-mail: ilech@otwock.pl
budynek "B", I piętro

 

Wydział Obsługi Mieszkańców i Podmiotów Gospodarczych

– Dowody osobiste, ewidencja ludności
tel. 22 779 20 01 do 6 wew. 142 lub 22 779 27 29 

e-mail: wso@otwock.pl
budynek "B", parter

– Działalność gospodarcza
tel. 22 788 85 76 lub 22 779 20 01 do 6 wew. 126
e-mail: wdg@otwock.pl
budynek "C" piętro

– Bilet metropolitalny i inne karty wydawane przez Urząd Miasta Otwocka
tel. 22 779 20 01 do 6 wew. 135
e-mail: umotwock@otwock.pl
budynek "B" parter

– Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel. 22 779 20 01 do 6 wewn. 122
e-mail: umotwock@otwock.pl
budynek "B" parter

 

Wydział Nieruchomości

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 195, 166, 147, 178, 181

tel. 22 779 46 96

e-mail: wn@otwock.pl

budynek "B", II piętro

tel. 22 779 30 96 wew. 814, 826

e-mail: wnl@otwock.pl

siedziba : Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , Otwock, ul. Wawerska 8 , parter

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 310, 118, 139 lub 22 779 21 11
e-mail: wgk@otwock.pl
budynek "B", II piętro

 

Wydział Ochrony Środowiska

e-mail: srodowisko@otwock.pl
tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 138, 172 lub 22  779-35-88, 22 779-60-55, 22 779 60-54
budynek "B", parter

budynek "C", parter tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 103, 171, 172

 

Wydział Promocji i Spraw Społecznych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 170, 110, 114  lub 22 788 37 18
e-mail: kultura@otwock.pl
budynek "C", I piętro

 

Wydział Planowania Przestrzennego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 200, 108, 152, 190   lub 22 779 38 45
e-mail: architektura@otwock.pl, planowanie@otwock.pl
budynek "B", I piętro

 

Wydział Podatków i Opłat

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 192, 131, 182 lub 22 779 24 04
e-mail: wpo@otwock.pl
budynek "B", I piętro

 

Wydział Zamówień Publicznych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 107, 158, fax. 22 779-35-89
e-mail: zamowienia@otwock.pl
budynek "B", II piętro

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

tel. 22 779 20 01 wew. 109, 151 lub 22 779 44 90, 22  788 00 01

e-mail: wzk@otwock.pl

budynek „C” piętro

 

Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 124

budynek "C", I piętro

 

Wydział Informatyki

budynek "C", parter

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 222

 

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego
tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 130
e-mail: archiwum@otwock.pl

budynek "C", piwnica