Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Autor: Administrator serwisu

12/11/2019

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Treść Pisma - załącznik do pobrania

Karta do głosowania - załącznik do pobrania

Zaproszenie do głosowania - załącznik do pobrania