Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Autor: Administrator serwisu

13/12/2019

RDS_1441.jpg

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku miało miejsce niecodzienne wydarzenie związane z obchodzonymi Złotymi, Diamentowymi, a nawet Żelaznymi Godami przez wyjątkowe małżeństwa z terenu naszego miasta. Świętujące jubileusze pary zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Spotkanie prowadziła Anna Dąbkowska wraz z zespołem Urzędu Stanu Cywilnego w Otwocku: Beatą Boczarską, Anną Sędek, pod kierownictwem Jolanty Wysockiej.

Gospodarz spotkania Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski powitał zebranych gości, którymi obok dostojnych Jubilatów byli także ich najbliżsi i przyjaciele. W swym przemówieniu Prezydent podkreślił wartość i znaczenie miłości w codziennym życiu każdego człowieka, wyraził podziw dla wytrwałości w małżeńskiej przysiędze i przekazał Jubilatom życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych pięknych rocznic. Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka Monika Kwiek złożyła małżeńskim parom gratulacje, wyrażając słowa wielkiego uznania dla Jubilatów. Najlepsze życzenia złożyła także Beata Boczarska, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W uroczystości udział wzięli także Wiceprezydent Miasta Sławomir Sierański, Sekretarz Miasta Otwocka Piotr Bartoszewski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku Małgorzata Kupiszewska.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali małżonkowie świętujący 60-tą rocznicę ślubu, czyli Diamentowe Gody oraz 27 par obchodzących Złote Gody.

Do udziału w podniosłej uroczystości zaproszone zostały także pary, zgłoszone do uhonorowania przez rodzinę, które w latach wcześniejszych zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie i obecnie obchodzą kolejne, wyjątkowe jubileusze. W dowód uznania władze samorządowe wręczyły  dyplomy gratulacyjne parom świętującym 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, czyli Żelazne Gody, 60. rocznicę ślubu, czyli Diamentowe Gody oraz obchodzącym 55. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, czyli Szmaragdowe Gody.

Kolejnym punktem programu uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku. Był to wyjątkowy koncert, podczas którego muzyka i piosenki przeplatały się z poezją w postaci fragmentów listów miłosnych. Całość dopełnił konkurs, otwocki „Czar par”, w którym udział wzięły trzy jubileuszowe pary małżeńskie, dając zebranym przykład świetnej znajomości małżonka i zapewniając wszystkim zebranym doskonałą zabawę.

Zwieńczeniem spotkania był obiad z Prezydentem Miasta Otwocka, okolicznościowy tort jubileuszowy, a po nim wieczorek taneczny. Dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastrononicznych w Otwocku jubilatom swą pomocą służyła młodzież szkolna.

To był naprawdę wyjątkowy wieczór!

 

Foto: Jerzy Żaczek

Galeria