Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej

Autor: Administrator serwisu

14/11/2019

Rodzaj zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej

Oferent: Klub Sportowy Vulcan Wólka Mlądzka ul. Spartańska 23, 05-400 Otwock

Koszt całkowity: 5000,00 zł

Do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 5000,00 zł

ikona strzałka Szczegółowa oferta