Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy Otwock Czwórka

Autor: Administrator serwisu

07/11/2019

Rodzaj zadania publicznego: Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Otwocka Czwórka" Otwock, ul. Szkolna 31

 

ikona strzałka Szczegółowa oferta