Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3 w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

25/10/2019

Rodzaj zadania publicznego: Realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych.

Oferent: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Otwocku ul. Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

Koszt całkowity: 7000,00 zł

Do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 7000,00 zł

ikona strzałka Szczegółowa oferta