Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Autor: Administrator serwisu

31/01/2020

Rodzaj zadania publicznego: kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dla młodzieży  

Oferent: Fundacja Otwocka Jedynka, ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock

Koszt całkowity: 9 500,00 zł

Do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 3 500,00 zł

 

ikona strzałka Szczegółowa oferta