Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Autor: Administrator serwisu

20/01/2020

Rodzaj zadania publicznego: kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dla młodzieży 

Oferent: Parafia Zesłania Ducha Świętego , ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock 

Koszt całkowity: 53 000,00 zł

Do poniesienia z wnioskowanej dotacji: 5 000,00 zł

 

ikona strzałka Szczegółowa oferta