Upłynnienie wjazdu do PSZOK

Autor: Administrator serwisu

22/11/2019

 

Przypominamy, iż wjazd do Punktu usytuowany jest od ulicy Ceglanej.

W razie jakichkolwiek pytań / problemów prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami: tradycyjnymi środkami komunikacji, telefonicznie – (22) 779 20 01 WEW. 138, 184,  (22) 779 35 88 lub poprzez email – odpady@otwock.pl

„PSZOK” - ul. Samorządowa 42/44 (Remondis)

Czynny: soboty (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

  • soboty w godz. 9:00 - 20:00,

Przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

  • gruz pochodzący z remontów prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc/gospodarstwo domowe,
  • rozebrana stolarka okienna,
  • opony pochodzące z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • surowce wtórne (papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne),
  • szkło,
  • odzież i tekstylia,
  • odpady niebezpieczne, w tym: zużyte baterie i akumulatory oraz chemikalia i opakowania po nich.