"Uczenie się przez całe życie"

Celami szczególowymi Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” są:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
Kwota dotacji: 62 019,61 zł