Uchwała antysmogowa obowiązuje!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

30/07/2018

AdobeStock_121616418.jpeg

1 lipca wszedł w życie zakaz stosowania paliw wskazanych w uchwale antysmogowej!!!

Informujemy, że na podstawie  Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, od dnia 1 lipca 2018 r. w instalacjach grzewczych zabronione jest używanie:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Punkty sprzedaży materiału opałowego powinny wystawiać dowód sprzedaży (paragon lub fakturę), zaś sprzedawany materiał powinien mieć certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jego parametry. Dokumenty te będą wymagane podczas kontroli jakości paliw jako dowód spełniania wymogów uchwały antysmogowej. Za stosowanie paliw niespełniających tych wymogów, użytkownik może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną w wysokości do 5000 zł.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, wszelkie nowo instalowane piece na paliwo stałe muszą spełniać normy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, czyli tzw. ekoprojektu. Kupujący piece powinni upewnić się u producentów i sprzedawców, iż zakupione urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnianie tych norm.

Piece na paliwo stałe klasy 5 (zgodnie z Polską normą  PN-EN 303–5:2012) zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą być użytkowane do końca ich technicznej żywotności.

Piece klasy 3 lub 4 muszą zostać zlikwidowane do końca roku 2027, natomiast piece niespełniające wymogów klas 3 i 4 – do końca roku 2023.

Informacja o klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.