Uchwała antysmogowa - konsultacje społeczne!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/07/2017

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przygotowuje tzw. uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Uchwała jest kluczowym dokumentem określającym priorytetowe dla regionu działania w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

W ramach prac nad uchwałą 20 lipca Urząd Marszałkowski uruchomił konsultacje społeczne, w ramach których wszyscy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjmowane będą do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Poniżej podajemy:

-        Link do strony konsultacji społecznych zawierającej projekt uchwały antysmogowej oraz informacje na temat sposobu zgłaszania uwag:

http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,135,konsultacje-spoleczne-uchwaly-antysmogowej.html

-        Link do materiałów prasowych, animacji i wypowiedzi dotyczących uchwały antysmogowej:

http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3884,ruszaja-konsultacje-uchwaly-antysmogowej-dla-mazowsza.html

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Otwocka do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tej ważnej również dla naszego miasta kwestii i aktywnego ich opiniowania!

Twój głos jest ważny!