Uchwała antysmogowa dla woj. mazowieckiego – szczegóły spotkania informacyjnego

Autor: Administrator serwisu

15/02/2018

14 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie dotyczące przyjętej 27.10.2017 r. tzw. uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Otwocka.

Podstawowe założenia uchwały wchodzącej w życie z dniem 1 lipca br.:

Uchwała wprowadza zakaz stosowania w kotłach grzewczych od dnia 1 lipca 2018 r.:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego i mieszanek z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm;
  • biomasy o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;

Ponadto uchwała wprowadza ograniczenia dotyczące instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności pieców, kominków i kotłów. Urządzenia instalowane po wejściu w życie uchwały antysmogowej muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej dotyczącej ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe. Odpowiednikiem tych wymagań jest polska norma PN-EN 303-5:2012 określająca klasę kotła. Wymogi ekoprojektu spełniają kotły klasy 5 lub wyższej.

Zgodnie z uchwałą antysmogową, urządzenia zainstalowane przed wejściem w życie uchwały:

  • kotły klasy 5 mogą być użytkowane do końca ich technicznej żywotności;
  • kotły klasy 3 lub 4 musza zostać zlikwidowane do końca roku 2027;
  • kotły niespełniające wymogów klasy 3 lub 4 muszą zniknąć do końca roku 2022;

Podczas spotkania poruszono kwestię egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej. Organami właściwymi w tym zakresie są m. in. wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, którzy mają prawo do kontroli poprzez straże gminne lub upoważnionych pracowników urzędów. Podstawa do kontroli jest art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. W razie stwierdzenia nieprawidłowości grozi kara mandatu lub grzywny. Mieszkańcy będą musieli wykazać spełnianie wymogów określonych w uchwale poprzez przedstawienie dokumentacji techniczne kotłów lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

Ponadto podczas spotkania przedstawiono możliwość pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego  funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na zadania związane z ochroną powietrza, w tym wymianą starych kotłów na paliwa stałe. Alokacja środków na rok 2018 wynosi łącznie 6 mln Euro. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim opracowywane są założenia konkursu, prawdopodobnym terminem rozpoczęcia naboru wniosków jest kwiecień/maj.