Trwa inwentaryzacja szamb na terenie Otwocka

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

31/08/2016

Jeszcze we wrześniu 2016r. na terenie Miasta Otwocka będzie prowadzona ankietyzacja dotycząca sposobu gospodarowania nieczystościami ciekłymi na nieruchomościach.

Program służy przede wszystkim stworzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, do której posiadania zobowiązana jest każda gmina. Upoważnieni przez Prezydenta Miasta Otwocka pracownicy prowadzą ankietyzację w terenie.

Prosimy wszystkich Mieszkańców, z którymi ankieterom nie udało się spotkać osobiście, o przekazywanie do Urzędu Miasta Otwocka wypełnionych ankiet, których druki wraz z pismami informacyjnymi pozostawiane są w skrzynkach pocztowych. Ankiety można przekazać osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Armii Krajowej 5, bud. C, pok 4), e-mailem na adres srodowisko@otwock.pl lub faxem - nr 22 779 42 25. 

Więcej informacji o programie: Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków