Termomodernizacja m.in. placówek oświatowych – ok. 8 mln dofinansowania dla miasta!

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

21/03/2018

20 marca br. otrzymaliśmy informację o kolejnym dofinansowaniu wniosku złożonego przez Miasto Otwock.

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, IV Oś priorytetowa Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

  • Ogólna wartość projektu: 9 774 059,66 zł
  • Wartość dofinansowania UE: 7 819 247,72 zł

W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej w tym:

  • Przedszkola nr 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20;
  • SP nr 1, 9;
  • Byłe gimnazja obecnie SP nr 3, 4, 7;
  • Żłobek Miejski;
  • Muzeum Ziemi Otwockiej;
  • Budynki A i C Urzędu Miasta;

Prace obejmą w szczególności termomodernizacja ścian, stropodachów, poddaszy, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę kotłów grzewczych, instalację nowoczesnego systemu CO, modernizację oświetlenia, zastosowanie OZE.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania pomieszczeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej zapewni oszczędności i przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania te wpłyną na poprawę jakości powietrza, co istotnie podniesie jakość życia mieszkańców Otwocka.

W chwili obecnej Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Otwocka kompletuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zakres prac:

Zadanie

PRACE  WYKONAWCZE


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Budynku Gminy A

1

Modernizacja CO

2

Docieplenie stropodachu

3

Wymiana Okien

4

Oświetlenie wewnętrzne


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Budynku Gminy C

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Docieplenie ścian zewnętrznych

5

Wymiana bram


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Budynku w Muzeum Ziemi Otwockiej

1

Oświetlenie wewnętrzne

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Wymiana Okien

5

Wymiana drzwi zewnętrznych

6

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Gimnazjum 1

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Docieplenie dachu

5

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Gimnazjum 3

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Gimnazjum 4

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO


Termomodernizacja w Szkole Podstawowej 1

1

Modernizacja CO

2

Docieplenie stropodachu

3

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej 9

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Wymiana Okien

5

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 4

1

Oświetlenie wewnętrzne

2

Modernizacja CO

3

Modernizacja CWU

4

Docieplenie stropodachu

5

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 6

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Docieplenie stropodachu

3

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 10

1

Oświetlenie wewnętrzne

2

Docieplenie stropodachu

3

Wymiana Okien

4

Wymiana drzwi zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 15

1

Oświetlenie wewnętrzne

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 17

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Docieplenie ścian zewnętrznych


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 18

1

Oświetlenie wewnętrzne

2

Modernizacja CO


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Przedszkolu 20

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu


Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia w Żłobku Miejskim

1

Oświetlenie wewnętrzne wraz montażem baterii fotowoltaicznych

2

Modernizacja CO

3

Docieplenie stropodachu

4

Wymiana Okien

5

Docieplenie ścian zewnętrznych

ikona strzałka Grafika w pełnej rozdzielczości

ikona strzałka Zakres prac

Galeria