Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II

ikona adres ul. Narutowicza 275, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 779 35 33

ikona email sp9@oswiata-otwock.pl

ikona www www.sp9otwock.edupage.org/

p.o. dyrektora szkoły: Regina Kwaśniewska