Szkoła Podstawowa nr 8

im. Gen. J. Filipowicza 
 

ikona adres ul. Żeromskiego 235, 05-400 Otwock

ikona telefon 22 779 25 22, 22 779 25 22

ikona e-mail sp8@oswiata-otwock.pl

ikona www www.sp8otwock.superszkolna.pl

Dyrektor szkoły: Justyna Sylwia Ochocka - Stępień

Patron

Julian Filipowicz urodził się 13 września 1895 r., w Jarosławiu w rodzinie zarządcy majątku pod Jarosławiem. Szkołę realną ukończył we Lwowie w 1913 r., po czym wstąpił na Politechnikę Lwowską. Zaliczył tylko rok, gdyż w sierpniu 1914 r. wybuchła I Wojna Światowa.

Jako 19 - letni student, członek Drużyny Strzeleckiej, znalazł się w l Brygadzie Legionów Polskich. Wraz ze szwadronem, a następnie 1 pułkiem ułanów słynnego rtm. Władysława Beliny-Prażmowskiego przeszedł cały jego szlak bojowy od Kielecczyzny przez Podhale i Lubelszczyznę po Wołyń. W tym czasie Julian Filipowicz awansował: od kaprala do wachmistrza.

Po odmowie przysięgi na wierność Niemcom i Austro - Węgrom (lipiec 1917 r.) znalazł się w Polskim Korpusie Posiłkowym w Galicji, gdzie we wrześniu został aresztowany pod zarzutem agitacji i rokoszu wojskowego. Siedział 2 miesiące w więzieniu w Przemyślu. Po uwolnieniu wcielono go do 8 pułku ułanów austriackich w Siedmiogrodzie.

Walory naszej szkoły

 • Nauka w kameralnych klasach – indywidualizacja procesu nauczania, co jest szczególnie ważne w klasach najmłodszych
 • Jednozmianowość
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne: tablice multimedialne, telewizory, komputery, DVD, projektory.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – wdrożenie programu o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla dzieci zdolnych i potrzebujących pomocy w nauce
 • Przyjazna atmosfera
 • Duża sala gimnastyczna dobrze wyposażona w sprzęt sportowy dostępna dla uczniów wszystkich od „0” – VI.
 • Opieka jednego nauczyciela od klasy „0” do klasy III.
 •  Dziennik elektroniczny umożliwiający rodzicom bezpośredni i szybki nadzór postępów dziecka oraz kontakt z nauczycielami.
 • Opieka w świetlicy 730 – 1700 (wg. potrzeb)
 • Bezpieczna szatnia – każde dziecko posiada własną szafkę zamykaną na klucz
 • Plac zabaw dla dzieci
 • Możliwość wykupienia obiadów
 • Nauka 2 języków obcych :
  • od klasy „0”- język angielski
  • od klasy 3 – język niemiecki
  • dla chętnych zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
 • Bogaty księgozbiór nowych ciekawych dla dzieci książek
 • Estetyczny wygląd klas wyposażonych w nowe mebl
SP 8 – szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia
 • Mało liczne środowisko uczniowskie, wszyscy się znamy
 • Mało liczne klasy
 • Wdrażanie programów wychowawczych, profilaktycznych i społecznych
 • Współpraca z Policją, Strażą Pożarną – wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu oraz z innymi instytucjami wspomagającymi szkołę.
Nasza szkoła rozwija zainteresowania i talenty dzieci

Liczne zajęcia pozalekcyjne

Nieodpłatne (prowadzone przez naszych pracowników):

 • Koło przedmiotowe (przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne)
 • Koło artystyczne (plastyczne, teatralne, muzyczne)
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Sekcja redakcji STONOGA
 • SKS
 • Klub „Młodego czytelnika”
 • Koło pt. „Spotkania z literaturą”
 • W planach koło wolontariatu
 • Dodatkowe zajęcia z jęz. rosyjskiego
 • Szkoła zgłosiła się do projektu „Mistrzowie kodowania”

Zajęcia odpłatne:

 • Szkoła muzyczna
 • Zajęcia taneczne
 • Jęz. angielski
 • Karate
 • Sekcja piłki nożnej Vulcan