Szkoła Podstawowa nr 7

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do  Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Batalionu "Zośka" w Otwocku. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka była pełna wzajemnej współpracy, zrozumienia i sympatii.  Szczególnie cenimy sobie rodzinny, kameralny klimat naszej szkoły. Wartości, które pielęgnujemy to przyjaźń, samorządność tolerancja. Z uwagi na patrona, jakim są bohaterscy Żołnierze Batalionu „Zośka” w Szkole  szczególnie kultywujemy tradycje patriotyczne. Wychowujemy uczniów w poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa, miłości ojczyzny i jej tradycji, przy jednoczesnym otwarciu się na różnorodność kulturową. Zachęcamy uczniów, by stawali się zdolnymi do autorefleksji ludźmi - odpowiedzialnymi obywatelami dzisiejszego świata, potrafiącymi tworzyć otwarte społeczeństwo, w którym na równi z innymi, traktuje się osoby z niepełnosprawnościami.
Nasze motto brzmi ”POMAGAMY MĄDRZE DORASTAĆ”

 

O  szkole

  • Budynek szkoły znajduje się w malowniczym miejscu Mlądza – części Otwocka, tuż nad samym brzegiem rzeki Świder. Na terenie przyszkolnym znajduje wyodrębniony plac zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia, „zielona-letnia-klasa szkolna”  oraz boisko wielofunkcyjne.
  • Zarówno teren szkoły jak i budynek jest objęty systemem monitorowania. Dodatkowo celem podniesienia bezpieczeństwa  uczniowie korzystają z kart elektronicznych do rejestracji   czasu wejścia i wyjścia ze szkoły.
  • Budynek szkolny jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.  Posiada podjazdy, schodołaz oraz dostosowane łazienki dla osób niepełnosprawnych.
  • Wszystkie sale szkolne są wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny niezbędny do uczenia się dzieci i młodzieży.  W szkole znajduje się: pracownia komputerowa, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z nowym zapleczem sanitarnym, sala terapeutyczna do Integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej, gabinet pielęgniarki szkolnej, biblioteka szkolna, stołówka wraz z zapleczem kuchennym gdzie gotowane są obiady, świetlica, sklepik szkolny prowadzony w ramach realizowanej innowacji promującej i rozwijającej u dzieci przedsiębiorczość.
  • Szkoła oferuje pomoc pedagoga i pedagoga specjalnego, psychologa, reedukatora, socjoterapeuty, trenera  umiejętności społecznych, logopedy, zapewniona jest również trzy razy w tygodniu opieka  pielęgniarki szkolnej.
  • W szkole tworzone są oddziały ogólnodostępne oraz oddziały integracyjne, w których nauczyciele przedmiotowi są dodatkowo wspierani przez nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.
  • W ramach udzielanej pomocy  nauczyciele prowadzą dla uczniów zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz sportowe w ramach SKS,
  • Szkoła współpracuje z  UKS Otwock w ramach którego organizowane są  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  z akrobatyki, judo.
  • W przyszłości planujemy  dla uczniów klas 1-3 realizować program MSiT powszechnej nauki pływania, zaś dla uczniów klas IV-VIII realizować wymiany i mobilności międzynarodowe w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej szczegółowych informacji o Nas oraz galeria szkoły dostępna jest na szkolnej stronie internetowej www. sp7otwock.edu.pl.

ikona adres ul. Majowa 267, 05 - 400 Otwock

ikona telefon 22 779 - 27 - 01

ikona www www.sp7otwock.edu.pl

sp7@oswiata-otwock.pl

Dyrektor szkoły: Eleni Filipiuk- Adamos