Szkoła Bliżej Nauki

Projekt zakłada stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno - badawczych.

ikona strzałka Strona www:
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/szkola-blizej-nauki/ 

ikona strzałka Newsletter:
http://www.kopernik.org.pl/index.php?id=4046

ikona strzałka Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1936202403306147/

 

Szkoła Bliżej Nauki - korzyści z projektu - załącznik do pobrania


Artykuły