System fotowoltaiczny w ciepłowni OZEC

Autor: Administrator serwisu

30/07/2020

W dniu 14 lipca 2020 r. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisał umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku ciepłowni”. Udzielona pożyczka w kwocie 122 323 zł podlega częściowemu umorzeniu.

Ciepłownia jest zakładem energochłonnym, zużywającym znaczne ilości energii elektrycznej a zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,42 kWp przyczyni się do efektywnego systemu. OZEC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin oraz koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców ciepłowni. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, ciągłym podnoszeniem standardów wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Największą zaletą fotowoltaiki jest jej proekologiczny charakter. Do działania wykorzystuje się jedynie odnawialne źródło energii, jakim są promienie słoneczne. Nie ma żadnego negatywnego oddziaływania na faunę i florę, a co więcej, jest to technologia bezemisyjna – eksploatacja nie powoduje powstania szkodliwych substancji.