Święto Patronki Otwocka

Autor: Wydział Kultury i Promocji

12/09/2018

W sobotę 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo przeżywaliśmy dzień Matki Bożej Swojczowskiej – Patronki Otwocka.  Podczas Mszy św. o godz. 10.oo, której przewodniczył ks. Biskup Romuald Kamiński - Biskup Warszawsko-Praski w asyście pocztów sztandarowych, rycerzy Jana Pawła II modliliśmy się w intencji pomordowanych na Wołyniu w 1943 roku oraz w intencji ich rodzin. Oprawę mszy sprawował chór „Lira”  Świętowaliśmy także XX rocznicę koronacji obrazu i XXV rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Swojczowskiej patronką Otwocka.                                                     

Po mszy świętej przed obrazem Matki Bożej Swojczowskiej Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, przekazało ryngraf króla strzelców, w tym roku brat Tadeusz Laskus został pasowany na rycerza Matki Bożej Swojczowskiej i przez rok będzie miał zaszczyt nosić jej ryngraf, a Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak odmówił  Akt zawierzenia Miasta Otwocka Matce Bożej Swojczowskiej”.

Następnie przy kamieniu przed kościołem  z okazji 75 rocznicy ludobójstwa na kresach wschodnich uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zorganizowali uroczystość patriotyczną. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, przeprowadzono apel pamięci pomordowanych mieszkańców Wołynia i parafii Swojczowa. Przed złożeniem kwiatów Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak w uznaniu zasług dla miasta Otwocka oraz podtrzymywaniu tradycji narodowej  uhonorował proboszcza parafii ks. Bogdana Sankowskiego „Złotą sosenką”. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przed pomnikiem.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tej uroczystości.

Galeria