Strony tematyczne

Strona dotycząca zagadnień dotyczących odpadów komunalnych określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.
ikona www Ministerstwo Ochrony Środowiska

Strona poświęcona tematyce segregacji odpadów komunalnych, ekologicznym podejściu do wytworzonych odpadów i recyklingowi.
ikona www Nasze śmieci