Strajk w placówkach oświatowych

Autor: Sławomir Sierański Wiceprezydent Miasta Otwocka

08/04/2019

Z posiadanych od dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, informacji wynika, że większość placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock przystąpiło do strajku. Jest to 10 szkół podstawowych i 6 przedszkoli, natomiast 4 przedszkola (P 4, P 12, P 15, P 17) nie biorą udziału w strajku.

Na dyrektorach placówek spoczywa ciężar powiadomienia rodziców o strajku i jego skutkach organizacyjnych dla uczniów.

W gestii dyrektorów leży zapewnienie opieki wszystkim uczniom, którzy mimo strajku pojawią się w placówce, a którymi, w tym czasie, nie będą w stanie zająć się opiekunowie. Miasto współpracuje w tym zakresie z dyrektorami swoich placówek. W każdej będzie zapewniona opieka, jednak nie będzie lekcji. Skoro nie będzie zajęć lekcyjnych, rodzice muszą podjąć decyzję co do celowości posłania dziecka do szkoły.

Dzieci w zależności od liczby, która tego dnia przyjdzie do placówki, będą miały do dyspozycji świetlicę, salę gimnastyczną bądź salę przedszkolną. Samorząd będzie koordynował to działanie, gromadził informacje, a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora, zapewniał dodatkową pomoc organizacyjną lub finansową.

Natomiast, jeżeli chodzi o egzaminy, to ich przeprowadzenie zależy wyłącznie od możliwości powołania komisji egzaminacyjnej przez dyrektora szkoły. Samorząd nie ma żadnych prawnych możliwości powoływania komisji czy ingerowania w przebieg egzaminu, jednakże dołoży wszelkich możliwych starań, aby egzaminy zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i bezstronny.

Ściśle współpracujemy z dyrektorami szkół i MKO w kwestii skompletowania składów Komisji Egzaminacyjnych zarówno na egzamin gimnazjalny, jak i ośmioklasisty.

 

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Sławomir Sierański