Stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

11/01/2017

altana

Szanowni Mieszkańcy!

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, iż w 2017r., nie nastąpi zmiana w stawkach za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawek od 1 marca 2016 roku wynosi:

  • 13 zł / mieszkańca / miesiąc - segregowane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane i rozbiórkowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, pozostałości po selektywnej zbiórce),
  • 20 zł / mieszkańca / miesiąc - za zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane selektywnej zbiórce).

Informujemy jednocześnie, że Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Otwocka i dotyczy również osób, które nie są zameldowane. Wysokość opłaty jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.